Επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα για επιχειρήσεις

 

Η Honeybee Audiovisual υποστηρίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα εθνικά επενδυτικά προγράμματα. Με εμπειρία και επιτυχημένες συμμετοχές σε ανάλογα προγράμματα, η Honeybee έχει τους εξειδικευμένους στον κάθε τομέα συνεργάτες, την απαιτούμενη γνώση και τεχνογνωσία, ώστε να βοηθήσει αποτελεσματικά στην υποβολή της επενδυτικής πρότασης και τελικά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού οράματός σας.


Η Honeybee έχει στελεχώσει το τμήμα μελετών με εξειδικευμένο προσωπικό για να παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα προετοιμασίας των φακέλων επιδοτούμενων προγραμμάτων

Πιο αναλυτικά, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο σχετικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.
  • Την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησής σας.
  • Μία πρόταση επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο της δράσης.
  • Την κατάθεση της αίτησης ένταξης στη δράση.
  • Τη συμβολή, σε συνεργασία με το λογιστή σας, στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την παροχή των απαραίτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Την υλοποίηση της επένδυσης και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
  • Την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή της ενίσχυσης.

 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Honeybee τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί σε σειρά προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξή της, ενώ έχει υλοποιήσει ως προμηθευτής δράσεις για πλήθος επενδυτικών σχεδίων άλλων εταιρειών.

 

Όλη αυτή η εμπειρία μας έχει προσδώσει εξειδίκευση στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, καθώς και στα σχετικά παραδοτέα, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα το μέγιστο δυνατό όφελος.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ